Robbanásbiztos LEDES Lámpatestek

A tárgykörbe tartozó berendezéseket rövid megnevezéssel robbanásbiztos (rövidítve: rb-s) berendezéseknek nevezzük. A potenciálisan robbanásveszélyes környezet olyan környezet, melyben gyúlékony gázok, gőzök, ködök vagy porok levegővel való elegye kialakulhat. A 2014/34/EU irányelvet szokás ATEX irányelvként is hívni. Az ATEX a robbanásveszélyes környezet francia megnevezéséből (atmosphères explosibles) származó mozaikszó.

Tovább

Az ATEX ...

... a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekkel foglalkozó európai rendelet, mely előírja az üzem területének zónákra osztását, a robbanásveszély jelenlététől és mértékétől függően. A kockázatértékelés és zónabesorolás az üzem feladata. Az adott zónába kizárólag olyan villamos és nem-villamos berendezések kerülhetnek beszerelésre, melyek rendelkeznek megfelelőségi igazolással és megjelöléssel.

A zónabesorolásban a „D” és a „G” betűk jelentése: G (Gas) gáz, D (Dust) por
A zónabesorolásban a I. II. jelölés jelentése: I. földfelszín alatt (pl.bánya), II. külszín.

0-s zóna (1G)
Olyan térség, amelyben gáz, gőz vagy köd formában lévő éghető anyagok levegővel alkotott keverékeként robbanásveszélyes közeg folyamatosan, vagy hosszú ideig, gyakran jelen van.

1-es zóna (2G)
Olyan térség, amelyben gáz, gőz vagy köd formában lévő éghető anyagok levegővel alkotott keverékeként robbanásveszélyes közeg előfordulása normál üzem esetén alkalmanként előfordul.

2-es zóna (3G)
Olyan térség, amelyben gáz, gőz vagy köd formában lévő éghető anyagok levegővel alkotott keverékeként robbanásveszélyes közeg normál üzemben nem jellemző, de nem kizárható, hogy (pl. üzemzavar) esetén rövid ideig jelen legyen.

20-as zóna (20-1D)
Olyan térség, amelyben lebegő por levegővel alkotott robbanásveszélyes keveréke folyamatosan, vagy hosszú ideig, gyakran jelen van.

21-es zóna (21-2D)
Olyan térség, amelyben lebegő por levegővel alkotott robbanásveszélyes keverék előfordulása normál üzem esetén alkalmanként előfordul.

22-es zóna (22-3D)
Olyan térség, amelyben lebegő por levegővel alkotott robbanásveszélyes keveréke normál üzemben nem jellemző, de nem kizárható, hogy (pl. üzemzavar) esetén rövid ideig jelen legyen.

Tovább
Termékkatalógusok